Skip to content

VANLIGA FRÅGOR

Vad ingår i min hyra?

I hyran ingår det som står nämnt i ditt hyreskontrakt.
 

Hur ska jag betala min hyra?

Hyran betalas senast den sista varje månad och betalas förskottsvis. Vi skickar ut hyresavier fyra gånger per år med tre månadsavier som du kan betala via bankgiro. Om avin emot förmodan inte har kommit fram är du ändå skyldig att betala hyran i tid enligt lag. Enklast betalar du din hyra via autogiro.
 

Hur lång är uppsägningstiden?

I ditt hyreskontrakt står uppsägningstiden angiven. Den är i normala fall 3 månader. Vänligen notera att den månad då du anmäler uppsägningen inte räknas. Viktiga saker att tänka på: Uppsägningen måste alltid ske skriftligen. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa lägenheten för kommande hyresgäster.
 

Är det tillåtet att själv renovera och inreda min lägenhet?

Renovering och tapetsering/ommålning görs med skäliga tidsmellanrum, men kanske du ändå vill måla om eller tapetsera. Det är inga problem att göra ändringar på egen bekostnad, förutsatt att arbetet är fackmannamässigt utfört. Det betyder att du inte får använda felaktiga material, utföra jobbet slarvigt eller välja extrema färger och mönster. Rådgör alltid med Anders eller Mats innan du börjar för att inte riskera att bli ersättningsskyldig. Fast inredning får inte flyttas eller tas bort.
 

Om det blir fel i lägenheten:

Om det uppstår en skada eller ett fel i din lägenhet ska du omgående kontakta oss. Detsamma gäller för gemensamma utrymmen, till exempel för tvättstugan. Om man låter en skada förvärras utan att anmäla det, riskerar man bli ersättningsskyldig. Om något som tillhör lägenheten går sönder eller blir utslitet och det inte är onormalt slitage behöver du inte laga eller byta ut det själv. Förbrukningsartiklar så som lysrör, lampor, fläktfilter m.m. bytes och bekostas av dig som hyresgäst.
 

Vem betalar om något går sönder?

Enligt hyreslagen är du som står på hyreskontraktet ersättningsskyldig om det gäller onormalt slitage eller vållande av skada. Detta gäller även om skadan orsakats av gäst/inneboende/extern hantverkare.
 

Finns det någon gräns för antal tavlor och hyllor?

Du får hänga upp hur många du önskar i din lägenhet. Vid utflyttning besiktigas lägenheten och då avgörs om slitaget faller inom ramen för normalt slitage. Det kan hända att du behöver återställa lägenheten i det skick den var vid inflyttningen.
 

Ingår persienner?

Om lägenheten är utrustad med persienner har hyresvärden inget underhållsansvar för dessa, så vida det inte finns någon särskild överenskommelse om detta.
 

Är det tillåtet att själv montera in en disk- eller tvättmaskin?

Nej, fasta elinstallationer får bara göras av fackman. Den vanligaste orsaken till skador är elfel och vattenläckor, så regeln finns för din och dina grannars säkerhet. Kontakta därför alltid oss om du vill sätta in disk- eller tvättmaskin i lägenheten.
 

Jag vill sätta upp en parabolantenn. Är det ok?

Nej, parabol får inte sättas upp.
 

Finns det Bredband?

Alla lägenheter har ett bredbandsuttag som är inkopplat på Stadsnät, det är genom Telenor som man kan köpa den tjänsten.
 

Tv, vilken operatör finns?

Alla lägenheter har möjlighet att se digital TV. Beroende på vilken fastighet du bor i så är det antingen Tele2 eller Com Hem som är TV operatör. För att se deras utbud, gå in på respektives hemsida. Har du frågor vad som gäller för din lägenhet, kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.
 

Var kan jag parkera min bil/motorcykel?

Parkering får endast ske på förhyrd plats. Snöskottning av p-plats ombesörjes av hyresgästen.
 

Kan jag betala hyran med autogiro?

Att slippa hålla reda på datumet för när hyran ska inbetalas tycker de flesta är både skönt och praktiskt. Beloppet dras automatiskt, så vare sig du är hemma eller bortrest finns inget att bekymra sig över, så länge du ser till att ditt konto har täckning. En annan fördel är att betalningarna blir avgiftsfria.
 

Vilka regler gäller vid inflyttning?

Välkommen! Vi ser fram emot att ha dig som hyresgäst! Vid inflyttning är det några saker som vi vill att du ska tänka på, så att starten i ditt nya boende blir så bra som möjligt. Tillträde till den nya lägenheten har du efter kl 12:00, första vardagen i avtalsmånaden.
När du flyttar in är det viktigt att du kontrollerar att lägenheten är städad och att inget är trasigt. Om du är missnöjd, eller om du upptäcker att någon skada saknas i besiktningsprotokollet, behöver du omgående kontakta oss så att vi snabbt kan åtgärda problemet. Vi behöver höra av dig inom 8 dagar från inflyttningsdatumet. Hyreskontraktet bör också kontrolleras så att ingenting misstämmer. Är du intresserad av att hyra garage- eller parkeringsplats slår du en signal till oss i god tid. Glöm inte heller att se över din hemförsäkring, särskilt om du har flyttat till en större bostad. Se även till att anmäla nytt abonnemang till din el- och teleleverantör.
 

Vilka regler gäller vid utflyttning?

Vi hoppas att trivts hos oss och hoppas att få återse dig som gäst någon gång i framtiden. För att konstatera lägenhetens skick och att flyttstädningen är utförd görs en besiktning när lägenheten är tom, där vi även kontrollerar att alla nycklar som kvitterats ut lämnas tillbaka i annat fall debiteras du för låsomläggning. Kom ihåg att även balkong och förråd skall tömmas och städas. När lägenheten/lokalen har sagts upp, tag kontakt med Lena eller Anders i god tid före utflytt för att boka besiktningstid. Besiktning sker vardagar mellan kl. 10.00 – 14.00 det är viktigt att du är med eftersom skador i lägenheten/lokalen kan innebära ersättningsplikt, se även till att du i god tid löst ev. ledighet från arbete/skola. Digitalbox, fjärrkontroll och tillhörande kablar skall lämnas kvar i lägenheten. Grovsopor lämnas till soptippen, de får absolut inte lämnas kvar i fastigheten.
 

Får jag byta min lägenhet?

Man får enbart med vårt tillstånd överlåta sin lägenhet till någon annan för att få dennes bostad i utbyte. En förutsättning är naturligtvis även att bytesparten ska kunna godtagas som hyresgäst, det vill säga kunna betala hyra och sköta sin lägenhet.
 

Är det tillåtet att hyra ut i andra hand?

Ja om du har ett giltigt skäl så kan du få tillstånd att hyra ut lägenheten under en tidsbestämd period som brukar vara max 6-12 månader beroende på vilket skäl du har. Tillståndet sker alltid skriftlig från oss. Lämna in din ansökan i god tid, d.v.s. minst en månad före den planerade uthyrnings början. Du har det yttersta ansvaret för lägenheten även när du hyr ut i andra hand. Otillåten andrahandsuthyrning resulterar i att du mister ditt hyreskontrakt.
 

Får jag förvara något i trapphuset?

Nej! Inga barnvagnar, cyklar, möbler, sopor m.m. får ställas i trapphuset p.g.a. att trapphuset är en utrymningsväg vid ev. brand. Det hindrar även sjuktransporter och städning.
 

Hänsyn till grannar:

Tänk på att i ett flerfamiljshus har du grannar som du är skyldig att visa hänsyn till. Spela därför inte hög musik eller på annat sätt föra oväsen, detta är särskilt viktigt ju senare det är på kvällen. Mellan kl. 22.00 – 07.00 skall lugn råda i fastigheten.
Det är bra att meddela dina grannar om du skall ha fest, som hyresgäst är du ansvarig för alla, även för dem som kommer och besöker dig. Skaka inte mattor ifrån fönstret eller balkongen, tänk på de som bor under. Rökning är förbjuden i lägenheten och i övriga utrymmen av fastigheten, men tänk på att även rökning ifrån balkongen kan störa dina grannar. Visa hänsyn genom att inte slänga fimpar på marken.
 

Störningsjour, hur fungerar det?

Om du blir störd ring CSG 019-26 40 50. Hyresgäst som gjort sig skyldig till störning får en skriftlig varning om uppsägning och är skyldig att betala utryckningen, för närvarande 1 500 kr.
 

Får jag sätta upp något på min lägenhetsdörr?

Nej! Det är inte tillåtet att spika, skruva, tejpa eller klistra upp saker på lägenhetsdörren eller på övriga ställen i trapphuset.
 

Vem ska teckna hemförsäkring?

Hyresgästen är skyldig att inneha hemförsäkring under hela kontraktstiden.
 

Är rökning tillåten?

Nej! Rökning är inte tillåten i våra lägenheter eller i övriga utrymmen i fastigheterna.Tänk på att även rökning från balkongen kan störa dina grannar.
 

Vad får jag slänga i soprummet?

Soprummet är endast till för hushållssopor, dessa skall sorteras enligt kommunens krav. Övriga sopor som du inte kan sortera i soprummet får du ta till lämplig miljöstation som finns runt omkring i Örebro. För grovsopor, farligt avfall får du köra till någon av kommunens återvinningscentraler t.ex. Atleverken eller Mellringe. För mer information gå in på www.sopor.nu.
 

Tvättstugan, vad gäller där?

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla måste samsas om. Här kan du skapa goda relationer med dina grannar, men tvättstugan är också en plats där konflikter kan uppstå. Därför ber vi dig att noga tänka på att:
• Hålla dina tvättider.
• Städa noggrant efter dig, torka av maskiner, rengör tvättmedelsfack, gör rent filter och ta bort luddrester i torktumlaren, torka golven och bänkar.
• Ta med tomma tvättmedelsförpackningar m.m. till soprummet.
• Ta med all tvätt när din tvättid är slut.
• Mattor är inte tillåtet att tvätta i maskinerna.
• Bh med byglar skall tvättas i tvättpåse.
 

Kan jag spola ner fett och skräp i avloppet?

Nej! Fett som hälls ner i avloppet stelnar så småningom och kan orsaka stopp i rören. Torka istället av fettet med hushållspapper. Större mängder fett häller du i en behållare, till exempel en tom mjölkförpackning med skruvlock, eller en plastburk med lock. Behållaren slänger du sedan i restavfallspåsen. Då kan det brännas och bli energi och göra nytta. Släng skräp i papperskorgen istället för toaletten. Vanliga stopp i toaletten är att man spolat ner blöjor, bindor och kattsand, sådan stopp får man som hyresgäst betala själv för rensning av avloppet.
 

Får jag borra i badrummet?

Nej! Man får inte borra eller på något annat sätt göra hål i badrummet.
 

Får jag ha husdjur?

Ja, men husdjur får inte föra oljud eller förorena i lägenheten eller i övriga delar av fastigheten. De får inte släppas lösa i trapphus. Rastning av husdjur får inte ske i fastigheten, grönytor eller på övriga delar av tomten.
 

Vad gör jag om jag får ohyra?

Ohyra, småkryp och skadedjur, kärt barn har många namn. Vi är försäkrade genom Anticimex. Har du fått ohyra i lägenheten, måste du omedelbart ta kontakt med Anticimex eller med kontoret.