dealbator_norrgatan

8 lägenheter 1 – 3 rok samt en kontorslokal i källaren. Se karta.