VID AKUTA PROBLEM
(ex, strömavbrott, vattenskada, stopp i avlopp) efter kontorstid ring i första hand
Mats Forsberg på 0709-10 50 81
eller Anders Kihlgård 0709-10 50 85.
Går det inte att få tag på någon av oss, ring CSG 019-26 40 50, eller vid hissproblem ring Hisscentralen 019-18 24 40

FEL ORSAKAT AV HYRESGÄSTEN
Debiteras till vårat självkostnadspris.

LÅSÖPPNING
Kostnad 500 kr som skall betalas kontant på plats av hyresgästen.
CSG 019-26 40 50, kräver att ni uppvisar legitimation och hyreskontrakt.

STÖRNINGSJOUR, CSG 019-26 40 50
Kostnad 1500 kr för störande hyresgäst, samt varning för uppsägning av hyreskontrakt.

FELANMÄLAN
För andra fel som inte är akuta kan du använda vår webb-blankett som du kan fylla i här nedan.

Felet gäller (obligatorisk):
BostadLokalTvättstugaGårdTrapphusAnnat

Hyresgäst / Ditt namn (obligatorisk):

Adress (obligatorisk):

Lägenhetsnummer:

Felet anmält av:

Telefon, dagtid:

Mobiltelefon:

Din e-post (obligatorisk):

Beskrivning av felet:

Husdjur? Ja

Får personal gå in med huvudnyckel för att åtgärda felet? (obligatorisk):

Övriga upplysningar: