dealbator_venavagen

6 lägenheter 2 – 5 rok samt en kontorslokal. Se karta.