SVANÅALLÉN 2

15 lägenheter 1 – 4 rok samt en lokal. Se karta.