VI VILL ATT DU SKA TRIVAS
Dealbator AB och Dealbator Fastigheter HB är två Örebro-baserade, privatägda fastighetsbolag, med inriktning på hyresbostäder i centrala Örebro.
Tillsammans äger och förvaltar de två bolagen fastigheter på tillsammans cirka 10.500 kvm lägenhetsyta samt ca 500 kvm lokaler. Fastigheterna är byggda mellan 1930 och 1955 och i stort sett alla är ROT renoverade från 1986 och senare.

HISTORIK
Dealbator AB bildades 1967 av Kjell Forsberg med dåvarande firmanamn Kjell Forsberg måleri AB och var ett av Örebro’s ledande målerier. Den första fastigheten förvärvades 1979 och 20 år senare namnändrades bolaget till Dealbator AB och blev ett renodlat fastighetsbolag efter att måleriverksamheten togs över av systerbolaget, Forsberg måleri i Örebro AB.
Dealbator Fastigheter HB bildades 1983 då bolaget förvärvade sina första fastigheter.
I dag ägs Dealbator AB och Dealbator Fastigheter av Mats Forsberg.