Denna cookiepolicy beskriver hur vi använder cookies och andra teknologier för att känna igen dig när du besöker någon av våra webbplatser. Denna text beskriver vilka dessa teknologier är och varför vi använder dem samt dina rättigheter att kontrollera användandet av dem.

Vad är en cookie?

Dealbatorwebbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information.

Cookies delas ofta tekniskt in i två typer:

1) Permanenta cookies

Den typ av cookie sparas permanent i en fil på din dator och används för att åstadkomma ett engångsbeteende, till exempel om vi vill informera dig som användare om något, men att du ska slippa få denna information igen nästa gång du kommer in på vår webbplats.

2) Session-cookies

Sessions-cookies används under tiden du är inne på Vår webbplats varvid cookien skickas mellan din dator och servern för att kunna koppla information. Informationen kan exempelvis röra de anpassningar du valt. Sessions-cookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Varför använder vi oss utav Cookies?

För alla cookies som används på Dealbator.se, oavsett typ, så gäller det att de används för att förenkla din upplevelse som användare och inte för att lagra information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet. Vi kan lagra information via en cookie på din dator för inställningar när du fyllt i ett formulär hos oss, i syfte att förenkla ditt användande av Dealbator.se. Lagring av dylik information, via cookies, innebär inte att den lagras hos Dealbator om inte detta explicit har uttryckts eller godkänts.

Utöver ovanstående generella motivering till Sessions-cookies krävs dessa för att Dealbator ska kunna tillhandahålla en sammanhållen och feltolerant webbplats – alltså en webbplats som är tålig mot funktionsfel och även fortsätter att fungera även vid tekniska fel – med möjlighet till personalisering och inloggning, och inte bara ett antal löst sammansatta sidor utan möjlighet till säkerhet eller interaktion med dig som användare.

Sammanfattningsvis används cookies på Dealbators webbplats såväl av rent tekniska som användarmässiga skäl.

Cookies som används för att säkerhetsställa websidans funktionalitet

Vi använder även Permanenta-cookies av följande skäl:

för att läser dina webbläsarinställningar så att vår webbplats kommer att visas på bästa möjliga sätt;
för att identifiera din webbläsare när du är inloggad så att du inte behöver logga in på vår hemsida igen;
för att upptäcka missbruk av vår webbplats och tjänster, till exempel genom att registrera ett antal på varandra misslyckade inloggningsförsök;
för att sprida jämn belastning på vår webbplats så att webbplatsen alltid är tillgänglig;
för att erbjuda möjlighet att spara inloggningsdata innebärande att du slipper ange samma information flera gånger.
Cookies som används för att mäta websidans användning
Vi använder cookies för att kontinuerligt försöka mäta hur många som besöker vår hemsida och vilka delar av webbplatsen de besöker mest. På så vis får vi information kring vilka delar av vår webbplats kunderna har störst intresse av.

Den information som samlas in används även för statistik på en genererad nivå. Denna statistik ger oss inblick i hur ofta vår webbsida besöks, var besökare tillbringar större delen av sin tid. Det gör det möjligt för oss att utarbeta webbplatsens struktur, navigation och innehåll så användarvänligt som möjligt för dig. Vi spårar inte någon statistik som kan knytas direkt till en individ.

Vi använder även cookies för:

för att mäta antalet besökare på våra webbsidor;
för att följa hur besökare rör sig mellan våra olika sidor på Dealbators webbplatser;
för att kunna göra en bedömning av vilka delar av vår webbplats som behöver anpassas;
för att kunna optimera vår webbplats och våra tjänster och produkter.