• logo

  • text_1

  • note-6

  • smile

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
När din hyresvärd inte är större än att varje hyresgäst är känd och betydelsefull. Men har ändå resurser till en god och ekonomiskt trygg förvaltning. När fastigheterna är väl renoverade och underhållna. När hyresvärden är lokalt etablerad, med människor som du lätt och otvunget kan träffa och prata med. Ja, då har du det bästa av två värdar.